Veiligheid

Het is in onze visie van belang dat leerlingen leren omgaan met uitdagingen. We leren hen hoe om te gaan met riskante situaties. Het de leerlingen zelf laten beoordelen is een krachtig middel. Hen betrekken in de vraagstukken die de school heeft idem. Leerlingen zijn in principe coöperatief en oplossingsgericht. De afspraken die we maken zijn bindend. Leerlingen krijgen de ruimte maar moeten die ruimte ook verdienen.

Het omgaan met scherpe materialen, het spelen op het plein, het elkaar helpen en ondersteunen. Het zijn activiteiten die kunnen als je leerlingen erbij betrekt en ze leert wat te doen.

Tot een kwartier na schooltijd mogen leerlingen nog op het plein spelen. Daarna worden ze geacht naar huis te gaan.

We besteden elk jaar aandacht aan de ‘dodehoekspiegel’. De chauffeur komt vertellen. Door de stad fietsen is verder de verantwoording van de ouders. Het kruispunt bij onze school is al eerder goed gemarkeerd. We streven ernaar het nog markanter aan te geven.