Lesuitval

De school beschikt over meerdere vervangers. Bij lesuitval zorgt de directeur voor vervanging. Bij afwezigheid van geschikte vervanging worden de leerlingen de eerste dagen intern opgevangen. Bij langdurige afwezigheid van vervanging kan het in uiterste gevallen voorkomen dat leerlingen thuis  moeten blijven. De ouders worden hiervan tijdig in kennis gesteld.