Ouderavonden

Enkele keren per jaar houden de klassenleraren ouderavonden. Alle ouders worden geacht hierbij aanwezig te zijn. Op deze avonden wordt over het wel en wee van een klas verteld. Ook komen inhoudelijke onderwerpen aan de orde en worden er praktische zaken rondom een klas geregeld. Verder worden er twee keer per jaar 15-minuten-gesprekken met de ouders van elk individueel kind gehouden. Daarnaast kan altijd een extra afspraak worden gemaakt. Soms worden er klassenoverstijgende ouderavonden gehouden. Hierop wordt dan een onderwerp behandeld, dat niet alleen voor een bepaalde klas van belang is. Voorbeelden van dergelijke avonden zijn: schoolrijpheid, basishouding in de opvoeding, de koers van de school etc.