Ouderactiviteiten

Reflectiegroep en MR

De reflectiegroep bestaat uit ouders die een werkgroep vertegenwoordigen, klassenouder is of belangstellend. Zij komt één keer per zes á acht weken bijeen. In de Reflectiegroep nemen ook de MR leden van de oudergroep deel. De MR vergadert daarnaast nog enkele keren formeel als MR alleen met de directeur.

Klassenouders

Elke klas heeft twee, soms drie klassenouders die regelmatig overleggen met de leerkracht over praktische zaken, het functioneren van de klas als gemeenschap van leerlingen, leerkracht en ouders. Zij organiseren of geven ondersteuning aan de leerkracht. Bijvoorbeeld ten aanzien van de aankleding en inrichting van de klas en/of het organiseren van hulp bij jaarfeesten, schoolreisjes, ouderavonden, toneelstukken, projecten etc.

Zij vormen een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders. Zij zijn vaak een vraagbaak, zeker voor nieuwe ouders.

Extra Schoonmaak

De lokalen en openbare ruimtes en toiletten worden dagelijks door onze schoonmaakster gereinigd

Ook leerlingen leveren hun bijdrage. Van groot belang is dat zij leren de ruimte die ze gebruiken ook te onderhouden en schoon te maken. Af en toe is het nodig een extra grote schoonmaak te houden. Daarvoor worden alle ouders uitgenodigd volgens het principe ‘vele handen maken licht werk’. Daardoor kunnen leerlingen in een schone omgeving vertoeven, waar ook de kleinste hoekjes even schoon gemaakt zijn. De schoonmaakacties worden tijdig aangekondigd.

Verdieping

In het voorjaar vinden er voor ouders en belangstellenden afwisselend lezingen en workshops plaats.

Diverse werkgroepen en activiteiten

Er is een uitvoerige lijst van werkgroepen en activiteiten die ieder jaar wordt gepubliceerd.

Er zijn o.a. tuinochtenden, de ouderkoffieochtend, de PR-groep, de visieontwikkeling groep etc.