Medewerkerschap

Het is voor de kinderen belangrijk dat het onderwijs als deel van hun opvoeding door de ouders mee gedragen wordt.

Ouders en leraren hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Samen staan ze echter voor hetzelfde, namelijk een opvoedkunst waarmee het kind in staat wordt gesteld zijn wilsimpuls ten dienste van de samenleving te ontwikkelen

Daartoe is het nodig dat er medewerkerschap ontstaat. Dat vraagt zowel van ouders als leerkrachten de bereidheid daar ook concreet handen en voeten aan te geven. Om dit proces te ondersteunen organiseert de school cursussen die ouders en leerkrachten een gezamenlijk fundament verschaft. Zowel op het gebied van de basishouding, de pedagogie als de didactiek.

Door de leerling-bespreking te houden vanuit de methodiek van het ‘ervarend leren’ wordt deze een gezamenlijke activiteit van leerkrachten en ouders. Iedere deelnemer wordt aangesproken in zijn innerlijke vaardigheden. Ouders en leerkrachten zijn daarin gelijkwaardig. Beiden staan oefenend en onderzoekend in het opvoedingsveld; beiden kijken met elkaar mee, bemoedigen en ondersteunen elkaar. Daarbij blijft de leerkracht de vakman die verantwoordelijk is voor zijn klas en blijft de ouder de opvoeder in de thuissituatie.

We zijn een Waldorfschool met veel activiteiten die we alleen maar vorm kunnen geven met een grote inzet van ouders en medewerkers. Zo functioneren ouders in verschillende taakgroepen zoals bijvoorbeeld de reflectiegroep, tuingroep, pr-groep of hebben ze een functie als klassenouder of de medezeggenschapsraad. Ook zijn ouders betrokken bij het primaire onderwijsproces. Ze zijn aanwezig bij de viering van jaarfeesten, helpen met het uitvoeren van projecten etc.