Missie en visie

Missie

De missie van de school is het beschikbaar stellen van onderwijs ten dienste van een positieve ontwikkeling van de samenleving. De Waldorf Movement streeft wereldwijd naar onderwijs aan kinderen van alle gezindten. Van China tot Egypte van de Verenigde Staten tot Nieuw Zeeland, binnen Christendom, Islam, Jodendom en Boedhisme.

Zij wil een bijdrage leveren aan een brede ontwikkeling van de jonge mens. Pas daardoor kan hij een volwaardig burger worden van de samenleving, die zijn talenten en vaardigheden nodig heeft.

Visie

De visie van de school is dat zij haar missie slechts kan bereiken als zij een leerplan ontwikkelt dat tegemoet komt aan de behoeften van de mens naar lichaam, ziel en geest. Dat is waar onderwijs al millennia over gaat. Alleen maar opvoeden van het hoofd, het intellect, leidt tot een maatschappelijke catastrofe. Anders geformuleerd: De school wil opvoeden voor hart, hoofd en handen: bewegelijkheid in het denken, empathie in het voelen en vitaliteit en doelgerichtheid in het handelen.

Iedere mens komt op aarde met een missie en een visie. Centraal staat daarin zijn leer- werkstijl, ook wel wilsrichting of werkstijl genoemd. Onderwijs is er in de eerste plaats op gericht tegemoet te komen aan deze wilsrichting. Iedere leerling wil in principe vanuit zijn eigen leer- en werkstijl de leerstof aanpakken, met anderen omgaan en zijn bijdrage leveren aan het geheel van de klas of schoolgemeenschap.

Een mens die krachtig in zijn eigen wilsrichting heeft leren werken zal later van daaruit een zinvolle bijrage aan de samenleving leveren.

Actuele situatie

Rudolf Steiner ontwikkelde in het begin van de 20e eeuw een pedagogie die een antwoord zocht op de eenzijdig opvoeding van die tijd. Veel is er in die tijd veranderd. Veel creatiefs is ook binnengestroomd in het reguliere onderwijs. Desalniettemin dreigt het onderwijs tegelijkertijd eenzijdig cognitief te worden. Met name het jonge kind van 0-7 jaar is hiervan het slachtoffer. De Waldorfscholen hebben zich dan ook aangesloten bij The Alliance for Childhood. Een internationale beweging die opkomt voor de ontwikkeling van het jonge kind door middel van spel in alle vormen, waaronder het vrije spel.

In Nederland heeft zich het merkwaardige voorgedaan dat de Waldorfscholen ‘Vrijescholen’werden genoemd. Begin van de 20e  eeuw wilden zij geen overheidssubsidie ontvangen. Zij wilden vrij zijn, zelf te bepalen vanuit een vrij vakmanschap, wat leerlingen nodig hebben en zich dat niet door de overheid laten voorschrijven. Die naam heeft tot veel verwarring geleid. Een Vrijeschool zou een ordeloze bende zijn.

Het tegendeel is het geval. Wel houden we van een levendige wisselwerking met de leerlingen en veel activiteit. Maar we houden van respect en goede omgangsvormen.

Vrij van overheidsbemoeienis zijn we ook al lang niet meer. Sterker nog we gaan de dialoog met de overheid graag aan. De Noorderkroon wil benadrukken dat zij zich aansluit bij een wereldwijde beweging: The Waldorfmovement en heeft daarom de benaming Vrijeschool naar het tweede plan verschuiven.

In Nederland zijn circa 80 Waldorfscholen, verspreid over het hele land. Daarnaast zijn er overal in de wereld vele scholen, ook wel Steinerschools of Waldorfschools genoemd.