Goede omgang

Ouders, leerkrachten en kinderen

In het dagelijks leven op school delen drie groepen, namelijk kinderen, personeel en ouders, het gebouw en het plein en vormen met elkaar een schoolgemeenschap. Om met elkaar te werken aan een zo goed mogelijk klimaat waarbinnen het onderwijs plaats kan vinden, staat de grondhouding van de positiviteit en het ja-zeggen centraal. Van daaruit kan zinvol worden aangesloten; ook bij storend gedrag.

Voorleven

Wat we vragen van kinderen vragen we ook van onszelf.

Wij nemen onder schooltijd verantwoordelijkheid voor alle kinderen in gemeenschappelijke ruimtes.

Daarbij leven de kinderen voor hoe wij willen dat zij zich leren gedragen: vriendelijkheid, geduld en betrokkenheid. Dan ontstaat helderheid vanzelf.

Ouders nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen kinderen voor en na schooltijd.

Wij helpen onze kinderen om speelafspraken en uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes buiten de school om te regelen

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een van de voorwaarden voor een goed pedagogische klimaat. Om pestproblematiek te voorkomen verdiepen we ons in wat er achter het  pestgedrag schuil gaat. Het is onze ontdekking geweest dat pesten vooral een ander negatief beoordelen is. Het willen beoordelen is dus de positieve kracht achter het pesten. Leer je kinderen zakelijk en positief te beoordelen, dan zul je waarschijnlijk preventief werken ter voorkoming van pestgedrag. Dat is een insteek waaraan we dagelijks werken.

Als alle preventieve activiteiten (nog) niet effectief genoeg blijkt te zijn, zetten we de ‘no-blame’ aanpak in en volgen de stappen uit ons pestprotocol.

Dit jaar werken we aan de verkenning van een sociale vragenlijst voor leerlingen.

Schoolregels

Een aantal schoolregels ondersteunen alle drie de groepen. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt om samen een prettige omgeving te scheppen.

Wij…

  • …helpen elkaar de school tot een gezonde, prettige en leerzame werkgemeenschap te maken
  • …proberen ons in te leven in wat de ander beweegt
  • …werken samen en willen leren van elkaar
  • …gebruiken het materiaal op een effectieve en respectvolle wijze
  • …voorkomen onveilige situaties
  • …lopen rustig in de gang
  • …gebruiken geen mobiele telefoon onder schooltijd of in de pauzes