Concept

Werken vanuit talent

In ieder mens leeft de positieve impuls een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hij wil dat doen vanuit zijn talent en vaardigheid. We noemen dat ‘vanuit zijn wilsrichting’.

Ook in ieder kind leeft zo’n wilsrichting. De één wil overzicht en snappen hoe de dingen in elkaar zitten, voordat hij kan beginnen met werken. De ander wil al doende ontdekken waar het nu eigenlijk omgaat, enz.

Voor al deze werk- en leerstijlen moet plaats zijn in het onderwijs. Dan pas kan een kind zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een mooie bijdrage leveren aan het geheel van de klas of groep.

Leerkrachten en ouders  kunnen leren te zien wat de wilsrichting van een kind is en daar op aansluiten. Dan kan het leren een veel grotere vlucht nemen.

‘Sluit aan bij het kind’

Ondernemend onderwijs

Daag de leerlingen uit zelf ontdekkingen te doen. Hoe vaak is onderwijs niet het aan de leiband lopen van een boekje. In ondernemend onderwijs speelt het een belangrijke rol altijd een concrete of uitdagende context te hebben. Kleuters zijn nog meesters in het ondernemend en spelend leren.

Maar ook oudere leerlingen kun je dat laten doen. Bijvoorbeeld bij het maken en opvoeren van een toneelstuk, waarbij er vele taalvaardigheden langskomen, inclusief zinsbouw en goede spelling.

Nog een voorbeeld van een uitdagende context:

Wie de kinderen vraagt:

Hoeveel is 24 + 38 krijgt één antwoord.

Wie vraagt: op hoeveel manieren kan ik 24 + 38 uitrekenen daagt uit onder te duiken in de wereld van de getallen en actief te worden.

  ‘Stimuleer het zelflerend vermogen van leerlingen’

De lerende gemeenschap

Leerlingen leren van elkaar. Jongere kinderen leren van oudere en omgekeerd. Daarom werken we in geïntegreerde leeftijdsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat je veel leert van het uitleggen aan iemand anders. Ook van ‘afkijken’ leer je veel.

Naast het werken aan opdrachten op je eigen niveau, of het samen klassikaal werken aan iets, onderzoeken we op de Noorderkroon hoe we wat er moet worden geleerd kunnen inbedden in concrete en zinvolle activiteiten. Het maakuur voor de schoolwinkel is daar een voorbeeld van. Daarbij is ook rekenen en taal aan de orde.

Ook als leerkrachten ondernemen we. Iedere week houden we werkplaats, verkennen, ontwerpen, evalueren. We beoordelen onze resultaten en schrijven erover; aan ouders en belangstellenden.

Kinderen en volwassenen willen samen leren en daarbinnen ook hun eigen talent in te zetten; dat is leren in verbondenheid. Leren gebruik te maken van je netwerk leer je al op jonge leeftijd.

‘Leerkrachten, leerlingen en ouders samen op weg’

Ons aanbod in trefwoorden

 • Een rijke en sfeervolle omgeving
 • Kleuters leren vooral door te spelen
 • Een verzorgde omgeving, rust en ritme
 • Veiligheid, saamhorigheid en vertrouwen
 • Onderwijs voor hoofd, hart en handen.
 • Contextueel leren met concrete uitdagingen.
 • Werken in leeftijdsgeïntegreerde groepen
 • Een brede ontwikkeling door een veelzijdig leerplan
 • Uitdagende zaakvakken en projecten die er toe doen
 • Iets betekenen voor hulpbehoevenden
 • Ontwikkelen van je eigen talent en leerstijl
 • Ook begaafde leerlingen willen samenwerken
 • Kinderen leren van en met kinderen
 • Effectief en betrokken leren
 • Stimuleren van het zelflerend vermogen
 • Creatief en oplossingsgericht leren denken
 • Ook ondernemend rekenen en spellen
 • Verbinding met de actuele levende werkelijkheid

Kunst en cognitie

Kunstzinnige activiteiten horen bij de cognitieve vakken. Niet als iets leuks erbij, maar als een noodzakelijk en effectief bestanddeel van wat je hebt te leren (tekenen, schilderen, muziek, beweging, handvaardigheid). Toneel, poëzie en verhalen zijn onderdeel van de literaire beleving van ieder kind. Onderwijs heeft ook met gezondheid te maken. Ons lesrooster is daarop gebaseerd.

Natuur en cultuur

De verbinding met de natuur en de seizoenen, met de herkomst van ons voedsel, met onze verantwoording voor de aarde,  met het vieren van enkele belangrijke jaarfeesten, vormen een belangrijk onderdeel van ons lesaanbod. Evenals bezoek aan het theater, het zelf musiceren en toneelspelen.