Aanmeldprocedure

Procedure

Wanneer u overweegt uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de directeur. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een ori├źntatiegesprek. Dat gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en in te gaan op de achtergronden en werkwijze van de school. Wanneer u besluit om uw kind aan te melden volgt er een aanmeldingsgesprek. Als uw kind op een andere school zit wordt er dan vooraf contact met de andere school opgenomen.

Bijna altijd willen wij het kind enige dagen op proef de lessen laten bijwonen.

Is er sprake van een overplaatsing van een andere school dan spelen de volgende voorwaarden:

  • het kind moet passen in de betreffende klas
  • alle relevante informatie over het kind moet aan ons ter beschikking worden gesteld.
  • ieder kind moet worden aangemeld door middel van een door de ouder/verzorger volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier krijgt u als u besluit uw kind aan te melden.
  • de beslissing over aanname wordt genomen door de directeur.

Wanneer uw kind vier jaar geworden is kan het in de kleuterklas geplaatst worden. Omdat er lange dagen zijn en de overgang van peutergroep of huis naar school groot is, kan er in overleg een opbouw worden afgesproken om deze overgang geleidelijk te laten verlopen.

Alle activiteiten in onze scholen kunnen niet bekostigd worden vanuit de reguliere middelen. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, hanteert een solidair minimum en is verder gerelateerd aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. De school heeft een systeem van berekening dat gebruikt kan worden als leidraad. De inning van de ouderbijdragen is voor alle scholen centraal geregeld. De administratie, exploitatie en besteding wordt voor elke school apart bijgehouden. Uitgebreide informatie krijgen ouders jaarlijks in de maand juni toegestuurd. Nieuwe ouders worden door de school na aanname geïnformeerd.